ARCHAEOLOGICAL TOURS

Due to the passion for archaeology and tourism, the fascination with discovering what is most unique, together with a particular curiosity about archaeological mysteries that delight with its wealth, I encourage all to take part in archaeological tours organised by tour operators from Europe. All this is served in the highest quality packages. Thanks to their knowledge and experience, such tours are the answer to all the needs of those fascinated with the past: travelers inspired with archaeology and lovers of amazing holidays in the background of monuments and nature.

WYPRAWY ARCHEOLOGICZNE Z POLSKIM PRZEWODNIKIEM

W związku z zamiłowaniem do archeologii i turystyki oraz fascynacją odkrywania tego, co najbardziej unikatowe oraz ciekawość w kierunku tajemnic archeologicznych, które zachwycają swoim bogactwem, zachęcam wszystkich do udziału w wycieczkach archeologicznych organizowanych przez touroperatorów z Polski. Wszystko to serwowane jest w najwyższej jakości pakiecie. Dzięki wiedzy organizatorów i przewodników, ich doświadczeniu i odbytym podróżom, takie wyprawy są odpowiedzią na wszystkie potrzeby fascynatów przeszłością: podróżnika zainspirowanego archeologią i miłośnika niesamowitych wakacji na tle zabytków i przyrody.

Joanna Pyrgies